Location
Branches

ICL Amsterdam

 

Aan de Fosfaatweg, in het Westelijk Havengebied van Amsterdam, bevindt zich ICL Amsterdam. In deze fabriek van het bedrijfsonderdeel Phosphate maken we meststoffen op basis van kalium en fosfaat.

Op deze plek werd al in 1907 de ‘Amsterdamsche Superfosfaatfabriek’ gebouwd, die door de jaren heen meerdere keren van eigenaar veranderde en uiteindelijk in 1982 werd overgenomen door ICL. In deze fabriek produceren we per jaar bijna 550.000 ton aan hoogwaardige meststoffen. De fabriek is daarnaast ook een belangrijke terminal voor onder meer fosforzuur, dat we niet alleen zelf gebruiken in ons productieproces maar ook leveren aan fabrikanten van bijvoorbeeld voedingsmiddelen en frisdranken. We produceren naast onze reguliere meststoffen ook steeds meer granulair Polysulphate, een nieuwe minerale meststof die naast de reguliere landbouw ook geschikt – en officieel gecertificeerd – is voor de biologische landbouw.

Veiligheid

De meststoffen die we hier produceren zijn gebaseerd op kalium en fosfaat en dus niet brandbaar of explosief. Dat neemt niet weg dat veiligheid vooropstaat bij alles wat we doen. En vanzelfsprekend voldoen wij ook aan alle (wettelijke) eisen op het gebied van veiligheid en milieu. We hebben goede relaties met diverse overheidsorganen, waaronder de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland. Door goed en regelmatig overleg met al deze partijen kijken we hoe we de overlast van onze activiteiten voor de omgeving tot een minimum kunnen beperken.

Duurzaam en circulair

Deze fabriek in Amsterdam is een wereldwijde koploper in de fosfaatrecycling. In maart 2019 openden we hier de ICL Phosphate Recycling Unit. Met deze installatie, die mede dankzij een subsidie van de provincie Noord-Holland mogelijk is gemaakt, kunnen we alternatieve bronnen van fosfaat (verbrandingsassen van rioolslib en beendermeel) toepassen in ons productieproces. De ICL Phosphate Recycling Unit is op donderdag 7 maart 2019 feestelijk geopend door vertegenwoordigers van het gemeentebestuur van Amsterdam en het provinciebestuur van Noord-Holland. Hiermee bieden we de samenleving een innovatieve circulaire oplossing en bereiden we onszelf voor op een toekomst waarin ruwfosfaat in de wereld steeds schaarser is. Zo kan ICL in Amsterdam nog vele jaren op een duurzame manier doorgaan met het produceren van meststoffen die helpen de wereld van voedsel te voorzien. Deze installatie is nog maar het begin. De ambitie van ICL is om het aandeel van fosfaat uit alternatieve bronnen de komende jaren verder op te voeren, zodat ICL een van de internationale koplopers blijft op het gebied van fosfaatrecycling en we uiteindelijk zelfs toegaan naar een volledige fosfaatkringloop. Maar we werken ook samen met Waternet. Uit het rioolwater van Amsterdam en omgeving halen zij diverse reststoffen, waaronder struviet. Dit gebruiken wij weer als grondstof. Zo gaan we langzaam maar zeker toe naar een circulaire economie, waarbij alle reststromen benut worden.

Gegevens

Locatie: ICL Amsterdam
Bedrijfsonderdeel: ICL Phosphate
Fabriek opgericht in 1907 (bij ICL sinds 1982)
Medewerkers: 90

Fosfaatweg 48
1013 BM  Amsterdam
+31 (0)20 581 5100