Location
Branches

Visie & strategie

ICL is een wereldwijd opererende producent van speciale chemicaliën in drie markten: landbouw, voedsel en de industrie.

Visie

Deze tijd kenmerkt zich door een aantal grote ontwikkelingen die zich tegelijkertijd voordoen en die enorme uitdagingen met zich meebrengen.

>Toenemende vraag naar voedsel door een stijgende wereldbevolking: De wereldbevolking groeit van 7 miljard mensen nu naar minimaal 9 miljard in 2050. Mede hierdoor neemt de verstedelijking toe, waardoor er minder landbouwgrond beschikbaar blijft bij een almaar stijgende vraag naar voedsel. Dat kan alleen maar met hogere oogstopbrengsten.

>Groeiende middenklasse en de daarbij horende hogere levensstandaard: in grote delen van de wereld groeit de middenklasse sterk. Dit zorgt voor andere voedingspatronen en ook voor een toenemende vraag aan andere producten. De verwachting is dat het consumptiepatroon onder deze groep de komende tien jaar zal verdubbelen.

>Toenemend gebruik van mineralen en natuurlijke hulpbronnen: de groeiende wereldbevolking en de hogere levensstandaard zorgen voor een enorme toename in de vraag naar energie, water en mineralen, waaronder broom, fosfaten en kaliumzout.

>Zorg voor het milieu: tegen al deze ontwikkelingen dringt ook het besef dat de bescherming van het milieu een topprioreit is overal in de wereld door, wat ook terugkomt in nationale wetgeving en bindende internationale afspraken.

Onze visie: onze kennis en mogelijkheden optimaal inzetten om een leidende rol te spelen in de ontwikkeling van innovatieve en creatieve oplossingen die aansluiten bij de behoeften van de mensheid in een wereld die continu verandert.

Strategie

In 2013 koos de directie van ICL voor de ‘Next Step Forward’ strategie, die zich kenmerkt door het versterken van de positie van ICL door te zorgen voor meer balans in het productportfolio en het verbreden van de internationale activiteiten, met name in de opkomende markten in Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Dit alles met een sterke focus op onze drie markten: landbouw, voedsel en de industrie.

ICL profiteert bij het waarmaken van deze strategie van 13.000 getalenteerde medewerkers over de hele wereld, toegang tot grondstofreserves en een rijk en breed productportfolio dat aansluit op fundamentele menselijke behoeften. Vanzelfsprekend werken we overal waar we actief zijn volgens alle wetten en regels en investeren we daarnaast ook in duurzame innovaties om voorbereid te zijn op de toekomst. Dit alles helpt ons bij ons doel om producten te maken die aansluiten op menselijke basisbehoeften, de basis voor onze strategie en alles wat we doen.

Bedrijfsonderdelen
ICL is onderverdeeld in zes bedrijfsonderdelen (Business Units). Elk bedrijfsonderdeel heeft haar eigen productielocaties over de hele wereld.

>ICL Advanced Additives

>ICL Food Specialties

>ICL Industrial Products

>ICL Phosphate

>ICL Potash & Magnesium

>ICL Specialty Fertilizers